• 70.4 x 111.4 x 40.5 mm
  • 239 g
  • 812 萬像素
  • 2.5 吋 15 萬像素
  • 5 倍 (38 - 190 mm)
  • 1/2.5"CMOS
  • SD / MMC SDHC (SDHC)
  • DB-L20 720 mAh
  • 紳士、亮橘、靚雪
地區 香港 台灣 大陸
售價 NIL NIL NIL
差價 - - -
※售價來自 ePrice 中港台三地價格專員及報價系統,僅供參考
※差價爲中、港、台三地價格對比,+ 代表貴 – 代表便宜

表情 #a

表情 #a

 

表情 #a

表情 #a

表情 #a

表情 #a

 

 

 

 

◎ 以上產品之功能規格以實機為準 >> 與其它攝影比較規格