• Boxing Day 玩咁大?收到 Switch 拆包裝方知中伏
  Boxing Day 玩咁大?收到 Switch 拆包裝方知中伏
  聖誕節好朋友開 Party 玩交換禮物,好多時候都會絞盡腦汁,不過並非諗一件啱用嘅禮物,而係用盡方法整蠱朋友,務求要佢地拆禮物時哭笑不得。前日 Boxing Day,網民 @fakehedgehog 就上載咗佢收到嘅聖誕大禮,係一盒任天堂 Switch。跳轉睇下佢點中伏!


  Boxing Day 玩咁大?收到 Switch 拆包裝方知中伏

  兄弟送部 Switch 俾自己應該分外開心,不過放得上網,當然唔會咁簡單。首先點解呢盒 Switch 咁輕巧嘅呢?網友未打開包裝盒已經心知不妙,當佢打開紙盒後,發現只有一張 4GB SD 卡。以為 SD 卡內藏領回 Switch 的線索?少年你太年輕了!將 SD 卡插入電腦讀取後,的而且確 Switch 就在裡面,不過係由 Will Smith 主唱嘅《Switch》MP3 一首。

  Boxing Day 玩咁大?收到 Switch 拆包裝方知中伏

  呢個聖誕玩笑好似玩得過份咗喎!難怪 @fakehedgehog 留言話:咁樣一啲都唔好玩啦!

  資料來源:cnbeta
  • 2017-12-28
  • 暱稱:虎仔
  • 文章分類:網上奇趣
  • 閱讀 19663 次
  • 1篇討論