iPhone 13 系列九月會否賣街?立即看 大舖消息點講!

左定坤 (Cho Ting Kwan) | Apple
時間過得好快,話咁快又一年,九月 Apple iPhone 發佈會又來了!記得上年因為疫情關係,令到 iPhone 12 系列發佈會、開賣日都被逼延期。不過咁,今年都一樣有疫情,會唔會 iPhone 13 系列都係同上年一樣,會延期呢?版主就同大舖相熟朋友了解過,立即話你知,睇下佢哋點講。

FB.jpg

版主分別向兩個消息來源了解過,到底今年 iPhone 13 開賣會否延期。而版主的消息渠道有好多,大舖又有,網絡商都有,而從中我聽到有兩個說法:

001: 「聽聞 iPhone 13 系列,未必可以九月賣到街,可能九月發表,但要到十月先賣。」

002: 「據講 Apple 啲人喺 9 月 23 - 24 日呢兩日唔可以請假。」


第一個說法的消息來源,一向同版主透露關於手機價錢方面嘅料,無 100% 準,都起碼有 8-9 成準。

但第二個說法的消息來源,我又有少少傾向相信啲,因為每年 iPhone 開賣,大舖 promotor 都會被要求唔可以請假,所以若果話 23-24 日唔可以請假,咁應該 iPhone 13 系列好大機會會 24 日開賣 (按照以往慣例,多數都係星期五開賣)。而如果 24 日開賣,咁應該都係一星期前嘅 17 日,即今個星期五 AOS (Apple Online Store) 預訂。

另外,到底今年 iPhone 13 系列,又會唔會分開兩次賣機呢?就要留意聽晚 Apple 發佈會了!
廣告