Tesla 買 15 億美金 bitcoin 但喺中國就有問題

ePrice超級記者 | 科技綜合區
telsa-fb.jpg
Tesla 向美國證券交易委員會披露自己買左 15 億美金等值的 bitcoin 比特幣,並且講明之後可以接受比特幣作為買車的支付方式。 一聽到呢個消息,比特幣價格自然好似 space X 火箭咁係咁上升,創左歷史新高,仲帶動晒其他加密貨幣價格。但係中國,就出晒問題啦! 想知出咗乜問題嗎?
 

下面有 Podcast 聲音內容文字及圖片說明版本,請按此,並課金支持 ePrice.HK 嘅 Patreon 收費頻道。每月 US$6 就可以每朝八點,收聽早過呢到至少一日刊出嘅每日科技新聞「科技tech死兔」Podcast。並有精選內容文字及圖片解說、ePrice.HK 版主試玩 Gadget 逸事、會員 Bonus。仲有,ePrice.com.hk 免費版睇唔到,深入淺出嘅突發時政科技新聞分析,5G 流動通訊講解。
廣告