VPN 在手 乜「史」都睇到!Nord VPN 快閃劈價 只需 32 折

左定坤 (Cho Ting Kwan) | 科技綜合區
相信大家不時都會遇到一個問題,就係想上某個網,但點知原來有地區限制,如果用香港 IP 就會連唔到去網站。今日,都有唔少人發生呢個問題,想上某個網都上唔到,咁有乜方法可以解決?最簡單,直接,當然就係用 VPN 啦!留意返 Nord VPN 做緊限時優惠,只需 32 折,想知詳情,睇下文啦!

FB.jpg

Nord VPN 推出限時優惠,將佢哋嘅 VPN 服務減價,在文章撰寫時,尚餘時間約 9 小時。今次主要優惠套餐,係 2 年套餐,原價 286.8 美金,而家限時減價至 89 美金,計起上嚟除返開每月只需 3.71 美金,就可以享用 VPN 的服務,讓你可以經由全球 5500 台服務器訪問網站,咁就唔使擔心某啲網站有地區限制,上唔到啦。網友又會唔會立即買返個 VPN 呢?

螢幕截圖 2021-01-08 下午7.15.40.png

按這裡立即購買NordVPN服務
(ePrice joined Nord VPN affiliate)
廣告