• Nokia X 人肉版變型金剛
  大家都知變型金剛第三集好快上映,原來又關 Nokia 事。Nokia 推出新 Symbian 手機 X7,香港版是跟變型金剛三有合作,除了買機送戲票,香港發佈會更請來人肉版柯柏文同猩猩叫,即場變型給大家睇.....好攪笑,立即進入睇片啦。

  Nokia X 人肉版變型金剛  Nokia X 人肉版變型金剛


  Nokia X 人肉版變型金剛


  Nokia X 人肉版變型金剛


  Nokia X 人肉版變型金剛

  Nokia X7 X 變型金剛
  由6 月 16 日起,於諾基亞專門店或經銷商購買 Nokia X7 的用家均可獲《變形金剛:黑月降臨》3D 版電影換票證一張 (戲票價值 $130),而 Nokia X7 裡面,更已有電影預告片段,而 Ovi Store 也有多款變形金剛Wallpaper、Screensaver及遊戲,係唔係 X7 用家都可以 Download


  Nokia X 人肉版變型金剛


  Nokia X 人肉版變型金剛
  按這裡睇更多 Nokia X7 在香港上市的資料