Fujitsu 平板相關報導

 • 左定坤 (Cho Ting Kwan) | Fujitsu
  學三星玩虹膜辨識!S660 平板有防水 + 大芒大電,Fujitsu F-02K 抵港!
  的而且確,今時今日手機屏幕愈出愈大,但是否可以代表,平板電腦已完全被手機取替呢?答案是否定的。無錯手機屏幕聽落好似大咗,但現時流行的18:9芒,令手機的屏幕大小,雖然在數字上大咗,實際使用卻得不到大屏應有的體驗。平板電腦,除了方便作文書用途外,打機、睇片都會是平板的重要功用,但好多廠商推出的平板,無錯係平呀,但個specs咁差,想打機,唔係唔得,會窒機囉。點先滿足到大部份網友的需要?未必需要好旗艦級,S660在效能上應該好夠用,FujitsuF-02K防水平板聽日抵港,又啱唔啱你心水?睇下文
 • 虎仔 / 馬日山 | Fujitsu
  過萬元六吋 Win 10 平板   Fujitsu ARROWS Tab V567/P 發表
  消費者的心態很難捉摸,很多人追求大螢幕尺寸的智能電話,同時亦有一些消費者希望Windows電腦能夠隨身攜帶,越輕巧越好。如果你認為坊間7吋螢幕的Windows10平板還未夠細,Fujitsu日前發表的全新ARROWSTabV567/P或者能夠滿足你的需要。
 • alex | Fujitsu
  指紋識別、SmartCard 支援 Fujitsu Stylistic Q550 商務平板
  平板產品大熱,對於許多用家來說,作為一般上網、消閒確是不錯的工具,不過對於商業用戶來說,還是Windows作業系統來得就手。Fujitsu近日推出一款商用TabletPC:STYLISTICQ550,搭載Win7之餘,更具有指紋識別、SmartCard讀卡器等功能,售價$7998。