​HKTV 帶起用 App 睇電視! nowTV 反擊,送半年英超任睇

Keith Yim | 數碼影音
沒有免費電視牌? who cares? 這個世界,上網睇電視勢成潮流!HKTV 十一月十九日開台,除了 CCTVX,其他持份者都還擊! 版主分享過,中國移動香港的 UTV,除了把一條高清電影台免費至年底任睇,亦跟 LG 合作,旗下 Smart TV 戶口,免費一年睇埋部份收費電視頻道。nowTV 仲誇張,跟 Samsung 合作,Smart TV 用戶,免費睇英超直播!全部有個共通點:用 App 睇! 免費電視一定要跟大氣電波咩?尤得 CCTVX 獨大啦。

//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2014-10/24/23256/keithyim_1_1142_9e4c4c25caf5b79455d9a56a0bb2f59b.jpg
 

先睇 Samsung 的公佈

Samsung Curved UHD TV 與 now TV 攜手合作,為廣大球迷免費送上最精彩足球盛事。Samsung 與now TV 合作,為廣大球迷免費送上最精彩足球賽事,現凡於 10 月 24 日至 11 月 30 日期間,購買指定 Samsung 2014年型號 Curved UHD TV、Curved TV、UHD TV 或 SMART TV,即送 6 個月免費收看now TV英超頻道  (now 621至625台)。用戶只需登入Samsung Smart Hub,點選now SPORTS TV應用程式,即可欣賞精彩英超直播賽事。
 
備註:
Curved UHD TV型號包括HU9800、HU8800及HU7800系列
Curved TV型號包括H8800及H6800系列
UHD TV型號包括HU8500、HU7000、HU6000、HU6008、HU5900及HU5008系列
SMART TV型號包括H7500、H6400及H5500系列

條款如下:
1.     優惠啟動卡 (內附啟動碼) 將隨電視送到府上。
2.     由2014年11月14日起,進入Samsung Smart Hub,點選now SPORTS TV應用程式。
3.     輸入手提電話號碼及啟動服務(最後啟動日期為2014年12月31日)。於2014年11月25日或以後啟動,即可欣賞精彩賽事至季尾 (英超最後一輪賽事日期暫定為2015年5月24日)。
4.     由啟動日期起計算6個月,用戶便可於now SPORTS TV應用程式免費收看精選英超頻道。 
5.     6個月免費收看精選now TV英超頻道 (下稱「優惠」) 推廣期由2014年10月24日至11月30日,顧客需於推廣期內購買指定型號的2014年Samsung Curved UHD TV、Curved TV、UHD TV及SMART TV,並必須於2014年12月31日前啟動now SPORTS TV應用程式,逾期無效。
6.     優惠有效期由成功啟動日期起計算6個月,實際服務有效期請參照啟動優惠時及now SPORTS TV應用程式內的提示。
7.     於英超最後一輪賽事後 (暫擬定為2015年5月24日),將會只有621頻道繼續播放 (內容包括英超賽事重播及賽事精華),直至有效期屆滿為止。
8.     now SPORTS TV應用程式只適用於收看now 621至625台播放之英超賽事。
9.     now SPORTS TV應用程式將於2014年11月14日推出,有關優惠如有更改及相關的最新資訊,可瀏覽//www.samsung.com/hk。
10.     優惠只限於香港特別行政區購買之行貨 (不包括「平行進口」貨品)。
11.     優惠啟動卡將隨電視一同送上,如有任何疑問,請向經銷商店員查詢。
12.     顧客必須自行安排將電視連接至有效的互聯網服務 (IP地址必須為香港境內) 方可享用優惠。
13     每個優惠啟動碼只限使用一次及只限於一部電視上使用。
14.   此優惠不可兌換現金或其他優惠。
15.   以上推廣細節如有任何更改,恕不另行通知。
16.   6個月免費收看精選now TV英超頻道優惠受有關條款及細則約束,請參閱//nowtv.now.com/file_library/nowtv/samsung/nowsports/tnc_en.html。
17.   推廣優惠如有任何爭議,三星電子香港有限公司保留最終決定權。
 

用 App 睇電視

用 SmartTV 睇英超好處是用家不用申請 nowTV (新用戶申請睇英超,至少要 $300 月費架),亦不用裝解硬器,因為跟 HKTV 一樣,是透過 App 接駁上網睇波。而 nowTV 的手機 App 一向提供 1080p Full HD 質素,所以應該用 App 睇,也是全高清。

//timgm.eprice.com.hk/hk/nb/img/2014-10/24/23256/keithyim_1_1142_09e85b61d94abbee7a588f6f77713495.jpg
▲ 其實 Samsung Smart TV ,跟 LG Smart TV 一樣,都照送半年 UTV 電視節目,一如之前介紹,已有 HD 質素的電影台、卡通頻道、日韓台節目頻道,加埋之後的 HKTV,用 App 可以睇更多啦

 
廣告