HTC One A9 出新色:寶石金版出場 場價又跌

Keith Yim | HTC
HTC One A9 推出了一段時間,亦成為一出即跌嘅手機。好唔好賣暫時未知,但似新色繼續有來。先來台灣叫黃金晶,香港叫寶石金版本。即日推出!我地先睇睇真樣,睇下又係唔係你杯茶。

//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-12/02/203994/keithyim_1_4542_11514f2fffe3884ec323f641db3ebfac.jpg
▲ 前面是白色,後面是金色。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-12/02/203994/keithyim_1_4542_63613ad5d7235bc0c496f97f71980e7c.JPG
寶石金版,其實是熊貓色。

//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-12/02/203994/keithyim_1_4542_159c98bd544a9e064251b5a5950856a7.JPG
▲ 機邊都是金。

//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-12/02/203994/keithyim_1_4542_1b42c8e14c3cd3f8e76c34456bdc62e1.JPG
▲環形天線是白色。
 

場價已跌

雖然出新色,其實 HTC One A9 兩個版本,係大店價已唔駛四千,呢價個市,真係你又你定價,佢又佢賣價。據知十二月中,當公平競爭法生效,廠家再不能限定賣價,到時不同品牌都會有排減。

HTC One A9 16GB 版本,在文章列登時,賣價為 $3798,按這裡有更詳細規格及最新賣價
HTC One A9 32GB 版本,在文章列登時,賣價為 $3998,按這裡有更詳細規格及最新賣價
廣告